Redacția

Redactor șef: Fosztó M. Árpád
Autori colaboratori din România în 2015: Mihail Ciopașiu, David Serediuc, Octavian Meseșan, Robert Serediuc și alții, care doresc să rămână anonimi

Articole utilizate cu permisiunea autorilor: Bruce Waltke, Emanuel Conțac, Gerald
McDermott, Susan Kanen, Tim Keller, C. Wess Daniels, Clay Jones, Ron Lint,
Peter Leithart, Skip Moen, Jo Wilmer, David Gelertner, Keith Fournier.

Corectură și traducere: Georgiana David, Daniel Dragoș

Grafica: Melissa Baker-Nguyen (http://www.lostbumblebee.blogspot.ro/), Adina Diac, Beth Rufener, Robbie Thiessen, freepik.com

Grafica de pe paginile 3 și 15 din primul număr tipărite cu acordul autorilor (http://
escapeadulthood.com/blog/)

Foto: Shalhevet Yigal, Fosztó Eduard

QR Coder: Fosztó Eduard

Adresa de corespondență: Oficiul Poștal 1, Căsuța poștală 122, Iași 700760, România
Email: revistacrestina@mail.com
Telefon: 0728 444 521, 0728 444 520
ISSN: 2393-0098, ISSN-L: 2393-0098
http://www.revistacrestina.ro
Opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat pe cele ale
colectivului de redacție.
Toate citatele din Sfânta Scriptură sunt preluate din Traducerea Dumitru
Cornilescu, cu excepția celor a căror sursă este indicată în mod expres (c)
Copyright of the Cornilescu Bible (c) 1924 belongs to the British and
Foreign Bible Society. Copyright (c) 2010, 2014 of the revised edition in
Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of
Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society. Used
by permission.
Contact Interconfessional Bible Society in Romania to purchase a copy of the
Cornilescu Bible Translation and to find out more about their work and
mission.
Address: Calea Călărașilor, nr. 173, bl.42, Sc. 2, Ap. 35, sector 3, Bucharest,
cod 030615, Romania
Telephone: +40 213208479
Website: http://www.societateabiblica.org

© Copyright 2015-2016 Fundația Link Romania Moldavia