Cu adevărat ei sunt poporul meu, fii care nu spun minciună. (Isaia 63:8, trad. catolică)
Domnul este cu voi cînd sînteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi. (2Cron. 15:2)
Să nu primești daruri; căci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiși, și sucesc hotărîrile celor drepți. (Exodus 23:8)
De aceea, fraților, căutați cu atît mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția vecinică a Domnului și Mîntuitorului nostru Isus Hristos. (2Petru 1:10-11)
"[...] străluciți ca niște lumini în lume" (Filipeni 2:15)
Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, cînd mi se zice fără încetare: Unde este Dumnezeul tău? (Psalmi 42:3)
Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să ne ducem sfințirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeu. (2 Cor. 7:1)