Toţi sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar: şi brutarul încetează să mai aţâţe focul, de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. Osea 7:4
Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. (Ps. 57:2)
Trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. (1Cor. 6:13)
Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău. (Iov 36:21)
In all things show thyself a pattern of good works. (Tit 2:7)