Nr. 1 – Iulie-August 2015

Revista Creștină este o publicație lunară prin care se dorește aducerea Sfintei Scripturi în atenția publicului larg din România, cu scopul de a face cunoscute voia lui Dumnezeu în ceea ce ne privește pe noi, oamenii.
Ea apare atât în format tipărit, cât și electronic, pe http://www.revistacrestina.ro. Autorii articolelor sunt slujitori ai bisericii din România, SUA și Marea Britanie.

Citiți revista online: Revista Creștină, numărul 1, pilot.

Din cuprinsul primului număr:

Gerald McDermott: Am stat de vorbă cu un înger. Știi, a spus ea, oamenii cred că este greu să trăieşti fiind retardat. Dar eu cred că fiul meu este mai deştept decât ceilalţi oameni. Găseşte bucuria în momente în care foarte mulţi oameni nu o pot găsi, chiar dacă aceştia au mult mai multe lucruri decât el.

Clay Jones: Șase orbi smintiți și un elefant. Contrar elefantului nevăzut, creştinismul este bazat pe mărturia acelor care au afirmat că într-adevăr l-au văzut pe Dumnezeu şi ne-au povestit despre lucrurile pe care le-au văzut. Feriți-vă de povestioare prostești care au ca scop eliminarea posibilității de a cunoaște adevărul despre Dumnezeu.

Meseșan Octavian: ABC-ul Scripturii. Despre înviere. Omul, pentru că a păcătuit, nu a mai avut nicio posibilitate ca să ajungă în relație cu Dumnezeu, să îi fie plăcut Lui, și să trăiască împreună cu El.

Spiritul protestatar. Eu pot protesta împotriva a ceea ce sunt eu în mod natural, dar în afară trebuie să manifest dragostea față de oameni și a înțelegerii situației în care ei se află, și față de care trebuie plătit un preț. Oamenii, așa cum nu pot scăpa de boala păcatului, nu pot scăpa nici de Dumnezeu, pentru că El e realitatea, iar păcatul este o boală care a intervenit în sistem.

Tim Keller. Cum să predicăm despre morală într-o epocă amorală. Nu trebuie să vii la El fiindcă te împlinește (deși o face), ci fiindcă este adevărat. Dacă încerci să Îl găsești ca să-ți satisfaci nevoile, nu-L vei găsi și nici nu ți le va satisface.

De ce să supraestimăm pe scară largă proporția de homosexuali și lesbiene? Politicile publice bune se bazează pe fapte, nu pe ideologie. Dacă politicienii, jurnaliștii și judecătorii operează cu cifre supraestimate la nivel global, suntem predispuși la politici publice de cea ma proastă calitate.

Emanuel Conțac. Receptarea lui C.S. Lewis în România comunistă. Pătrunderea scrierilor lui CS Lewis în spațiul cultural românesc s-a făcut mult mai lent decât în altă parte.. […] Caracterul explicit creștin al multor scrieri din opera lui le-ar fi făcut imposibil de publicat într-o țară ai cărei conducători erau hotărâți să stârpească „misticismul și obscurantismul religios” ca precondiție pentru apariția omului nou și a socialismului.

Susan Kanen. Șabloane numerice în Sfânta Scriptură. Chiar și în afara Bibliei se poate observa acest model numeric, (7, 12, 40, și 50) în ceea ce privește organizarea timpului, 7 culori ale curcubeului, 7 mări și 7 continente.

C. Wess Daniels. Îngerul Vestitor, sau Ziua Vizitei. Maria nu va mai fi la fel niciodată, indiferent dacă acceptă sau nu.

David Serediuc. Despre Scriptură. Cei din vremea Vechiului Testament au scris despre Hristos care urma să vină, iar cei din Noul Testament au scris despre Hristosul pe care L-au văzut, auzit și pipăit, un avantaj pe care generațiile care le-au urmat nu l-au mai avut.

Skip Moen. Toevot, urâciuni. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune. (Levitic 18:22)