Fundația Link

Article in English about our organization, written in 2016: here.

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămîne în veac. (2 Corinthians 9:8-9)

 

Fundația Link Romania Moldavia este o organizație neguvernamentală (ong) înființată în anul 1997.
De-a lungul vremii a derulat foarte multe proiecte, dar cu un spectru restrâns, concentrându-se în special pe educația copiilor defavorizați, a tinerilor străzii sau a celor din penitenciare, precum și pe proiecte de dezvoltare, construind case, fântâni, garduri pentru familii sărace, sau donându-le animale (cai, iepuri, găini), căruțe etc.

Deasemenea s-a implicat și în aspecte legale, cum ar fi obținerea actelor de identitate pentru copii și adulți, înființarea unor ateliere de tâmplărie și confecții pentru tinerii de la penitenciar, instruirea tineretului de etnie romă cu privire la legile legate de comerț.

Și-a desfășurat în decursul timpului activitatea în mai multe puncte de lucru, în municipiul Iași, precum și în comunele Erbiceni, Voinești – Slobozia, Rediu, oferind
Servicii sociale pentru copii și familii:

– prevenirea abandonului sau a instituționalizării
– reintegrare
– suport pentru familii în vederea depășirii situației de ciză
– servicii de pregătire pentru viața independentă;

Programe de dezvoltare a capacității comunităților locale în domeniul social:
– promovarea parteneriatului la nivel comunitar
– oferirea de asistență tehnică structurilor comunitare;

Program educaționale:
– Programul educațional Șanse Egale pentru Copiii în Dificultate,
– Proiectul Micile Curcubee, grădiniță pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani provenind din familii defavorizate, în principal de etnie romă din Șes Bahlui
– Proiectul Prietenia, derulat în punctul de lucru din Erbiceni, județul Iași, oferind sprijin educațional copiilor provenind din mediul rural din ciclul primar de învățământ

Programe de voluntariat:
– sensibilizarea comunității, implicarea acesteia în rezolvarea problemelor copiilor și familiilor
– promovarea muncii în folosul comunității prin Centrul de Voluntariat
– strângere de fonduri pentru copii.

Câteva dintre proiectele derulate de Fundația Link:

1998-2002
Renovarea unor tronsoane întregi, incluzând saloane, toalete, holuri principale  (etajele II și III) ale Spitalului de copii Sfânta Maria din Iași (montare gresie, faianță, schimbare tâmplărie, montare rigips, zugrăvit, văruit, schimbare instalații sanitare)

1998-2000
Proiectul Spune – editarea unei reviste comercializate de oamenii străzii cu scopul ca 50% din prețul de vânzare să le revină lor, reușind astfel să își câștige existența, și să nu mai aibă nevoie să locuiască în condiții insalubre, în canale, scări de bloc, sub poduri, etc.
Proiectul a fost finanțat de The British Lottery.

Program educațional Sanse Egale pentru Copiii în Dificultate, management și implementare integrală.
Scop: creșterea gradului de responsabilizare socială, prin sprijin oferit în vederea conștientizării oportunităților și perspectivele de depășire a situațiilor deficitare care fac parte din contextul imediat al vieții, ridicarea nivelului calității vieții.
Zona: Șes Bahlui din municipiul Iași și în localitatea Erbiceni
Costul proiectului: 172 358 lire sterline, 28 439 euro.

Proiectul Brațe Deschise, management și implementare integrală
Scop: sprijinirea prin activități educativ-recreative, de asistență socială și psihologică, a copiilor din incinta Secției de chirurgie a Spitalului Clinic de copii Sf. Maria din Iași.
Costul proiectului: 120 000 Roni.
S-a înființat o ludotecă (cameră de joacă) în cadrul Spitalului de copii Sfânta Maria, din cadrul Secției de chirurgie, unde se desfășoară activități de sprijin socio-afectiv pentru copiii spitalizați.

Proiectul Shoeboxes, management și implementare integrală
Scop: oferirea de cadouri de Crăciun copiilor din familii defavorizate din județele Iași, Vaslui, precum și câteva localități din Republica Moldova.
Rezultate: distribuirea a 30 000 – 40 000 cadouri anual, pe o perioadă de peste 10 ani

Proiectul Șansa muncii, șansa libertății, finanțat prin Programul Phare 2005, Măsuri de incluziune socială

Proiectul Romacces Ruralis, program pilor de dezvoltare a competențelor, facilitare a inserției pe piața muncii și valorificare a potențialului local de ocupare, pentru cetățenii de etnie romă din mediul rural, în județul Iași

Proiectul Identitate europeană pentru etnia romă din Iași

Printre partenerii fundației pentru implementarea proiectelor de mai sus amintim:
– primăriile Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Țigănași, Mironeasa, Voinești, Lungani,
– Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Iași
– Prefectura județului Iași
– Direcția județeană de evidența populației Iași
– Inspectoratul Școlar județean Iași
– Penitenciarul Iași


 

Un proiect relevant din ultimii ani este construirea unei case pentru o familie tânără din Cărbunari, județul Iași:

Fotografiile dinainte de a începe construcția:

Fotografiile de după finalizarea construcției:

 


Sunteți invitați să veniți în Iași și să fiți parte a unui proiect asemănător.

Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi- l ţine în viaţă. El este fericit pe pămînt, şi nu- l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijineşte, cînd este pe patul de suferinţă:îi uşurezi durerile în toate boalele lui. (Psalmul 41:1-3)

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați site-ul nostru, www.linkromania.ro