Iată ce am cercetat, și așa este! Ascultă, căci sînt spre folosul tău! (Iov 5:27)

Asigură-te că ceea ce știi nu rămâne doar la stadiul teoretic, ci va fi o cunoaștere pusă în practică. Nu va fi doar informativă, ci și transformatoare: Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și sîntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2Cor 3:18)

Nu doar argumentativă, ci experimentală și practică: Prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. (1Ioan 2:3)

Pentru a rezuma conferința Erasmus a lui Russell Moore din 2016, Rod Dreher scria: Moore consideră că a spune că cea mai bună metodă de a influența cultura pentru Hristos este de a ne opri din încercarea noastră “de a influența lumea pentru Hristos”. Mai bine să fim creștini în adâncul ființei noastre, și să permitem vieții noastre neconforme cu a celor din jur să fie mărturia noastră.

Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. (Ieremia 44:16)