Ne-a cercetat Soarele care răsare din înălțime

Și tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt.

Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui,

și să dai poporului Său cunoștința mîntuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;

datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălțime,

ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii! (Luca 1:76-79)